Carnegie Mellon University

Xianyang Chen

Xianyang Chen

Language Technologies Institute

Master of Language Technologies, 2020

Academic Advisor: Anatole Gershman